Termeni si conditii

 

COMANDA
Cantitatea minima  este de o bucata, exceptie fiind produsele care se personalizeaza. Preturile afisate contin TVA

 

Prin plasarea si confirmarea comenzii, clientul se obliga sa ridice comanda si sa achite contravaloarea ei.

 

 

TERMENE DE EXECUTIE SI LIVRARE


Termenul de realizare si livrare a produselor este de 2-5 zile lucratoare din confirmarii comenzii. Exceptie fac produsele care se imbraca in imitatie de scoarta, in cazul acestora termenul se prelungeste cu inca maxim 15 zile lucratoare.  Puteti opta pentru ridicarea produselor de la magazinul sau depozitul nostru din Cluj-Napoca, in acest caz nu exista taxa de curierat. Nu trimitem colete prin Posta Romana! Firma noastra are contract de colaborare si preturi avantajoase cu DPD Courier, asadar va recomandam livrarea coletelor cu acest prestator de servicii de curierat. Clientul poate solicita insa livrarea cu orice alta firma din domeniu.  Costul transportului va fi achitat de catre client la primirea coletului.

 

 

Politica de returnare


In cazul in care exista diferente cantitative constatate la momentul predarii – preluarii produselor, se va intocmi un proces-verbal de constatare, proces-verbal care va fi semnat de reprezentantii ambelor parti. Reclamatiile |Clientului cu privire la necorespunderea calitativa/cantitativa a produsului/produselor livrate trebuie facute intr-un termen de maximum 24 de ore de la livrare, in scris si trimise prin fax Societatii – 0770331525

Returnarea marfurilor necorespunzatoare calitativ/cantitativ de catre Client va fi realizata in acelasi termen de 24 de ore de la data livrarii. Societatea isi rezerva dreptul de a nu accepta returnarea produsului/produselor a caror defectiune provine din manipularea lor gresita ori datorita finisarii si confectionarii lor.
Societatea nu raspunde pentru produsul/produsele reclamate cu lipsuri cantitative, deficiente calitative daca acestea au fost revandute sau introduse in lucrari, ulterior receptiei.
Societatea va solutiona reclamatia Clientului, dupa primirea si verificarea produselor returnate, iar in cazul in care considera reclamatia Clientului intemeiata, va inlocui produsul/produsele defecte in termen de 72 de ore de la data constatarii neconformitatii.

 

MODALITATI DE PLATA


Contravaloarea comenzii se achita integral la primirea coletului, in sistem ramburs. In cazul in care s-a optat pentru ridicarea comenzii de la magazinele noastre din Bistrita, Oradea puteti achita DOAR numerar, in Timisoara sau Cluj-Napoca, puteti achita atat numerar cat si cu cardul.

 

DREPTURI DE AUTOR


Dreptul de copyright pentru toate informatiile si pozele existente pe acest site sunt detinute de SC ENETHA SRL. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea anterioara a SC ENETHA SRL. Toate trade name-urile, trademark-urile, logo-urile si trade style-urile sunt proprietatea SOCIETATII sau a partenerilor sai. Utilizarea adecvata a acestora se poate face numai in contextul produselor si serviciilor proprietarului marcilor, nici o alta folosire a acestora nefiind permisa fara o aprobare scrisa anterior.

 

NOTA DE INFORMARE privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ENETHA SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in continuare, datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizeaza.

Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:

 · dreptul la informare (art. 12);

 · dreptul de acces la date (art. 13);

 · dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);

 · dreptul de opozitie (art. 15);

 · dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

 · dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

Dreptul la informare

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:

    a.identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

    b.scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c.informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

    d.orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pâna în momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

     a. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

     b.scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c. informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

    d.orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

 

Dreptul de acces la date

 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:

    a.informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

    b.comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

     c.informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

     d.informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

     e.informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile legale.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de interventie asupra datelor

 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, în mod gratuit, de la operator,

printr-o cerereîntocmita în forma scrisa, datata si semnata:

       a.rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

       b.transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr.677/2001;

      c. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notifi care nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de opozitie

 

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într

-un asemenea scop.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

 

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

     a.retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitate a, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

     b.reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute mai sus.

 

Dreptul de a se adresa justitiei

 

Fara a aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

În vederea apararii drepturilor prevazute de lege, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenta legii pot înainta plângere catre autoritatea de supraveghere.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintata daca o cerere în justitie, având acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.

În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plângerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintata mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelasi continut catre operator .

Daca plângerea este gasita întemeiata, autoritatea de supraveghere

poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala sau integrala a prelucrarii datelor si poate sa sesizeze organele de urmariere penala sau sa intenteze actiune în justitie.Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.

 

Contraventii si sanctiuni

 

Autoritatea de supraveghere poate aplica sanctiuni contraventionale operatorului pentru:

      · omisiunea de a notifica si notificarea cu rea-credinta;

      · prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal;

      · neîndeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea si aplicarea masurilor de securitate;

      · refuzul de a furniza informatii.

Sanctiunile contraventionale se aplica de catre autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul savârsirii contraventiilor sus-mentionate, variaza între 500 RON si 50.000 RON.

Împotriva proceselor-verbale de constatare si a deciziilor de sanctionare se poate

face plângere la sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

 

Relatii cu publicul

 

La sediul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cetatenii pot primi informatii privind modul de completare a formularelor

de notificare si legislatia aplicabila prelucrarilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.

De asemenea, aceste informatii se pot obtine prin telefon, la numarul 21.252.59.77.

 

Contact

 

Sediul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este în:

Strada Olari nr. 32, sector 2, municipiul Bucuresti, cod postal 024057

Telefon: 021.252.55.99

Fax: 021.252.57.57

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

 

DISPOZITII FINALE


Clientul confirma ca a citit si acceptat termenii si conditiile de mai sus. Prin plasarea si confirmarea comenzii Clientul se obliga sa ridice comanda si sa achite contravaloarea ei. Utilizarea serviciului de catre Client si comandarea de produse implica acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii.

 

Va multumim,
Echipa Indigo Group


Borcane  Dopuri  Colaboratori